Onderdeel van Martin Vandereyt Groep

Over houtskeletbouw heersen er nog een aantal onduidelijkheden. Daarom hebben wij hier een aantal veelgestelde vragen voor u opgelijst. Heeft u een bijkomende vraag, of vindt u niet wat u zoekt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!

Wat is houtskeletbouw?

Onze houtskeletbouw is zodanig samengesteld dat de buiten- en binnenwanden per bouwlaag worden geprefabriceerd uit verticale houten stijlen met onder- en bovenregel. Ze worden verstijfd met OSB-platen en gevuld met isolatiemateriaal. Deze geprefabriceerde wandelementen worden op de werf geassembleerd en vervolgens afgedekt met houten vloerelementen, waarna de volgende bouwlaag kan worden toegevoegd. Lees hier alle voordelen van houtskeletbouw.

Wat is een dampopen houtskeletbouw?

In een dampopen houtskeletbouw wordt er geen vocht opgesloten.

Wat is het E-peil van een woning?

Het E-peil van een gebouw is maat voor het totale energieverbruik in een gebouw. Vermits houtskeletbouw intrinsiek goed geïsoleerd is, liggen de E-waarden voor houtskeletbouw zeer laag in vergelijking met traditionele gebouwen. Een passieve woning haalt zelfs E waarden van E57 tot E20. Hernieuwbare energie zorgt daarenboven voor een verlaging van het E-peil van een gebouw. 

Het EPC ceritficaat dat verplicht is door de Vlaamse overheid voor het verkopen en verhuren van woningen, zowel nieuwbouw als bij verbouwingen, houdt rekening met het E-peil van de woning.

Wat is EPB?

Het EPC of Energie Prestatie Certificaat beschrijft hoe energiezuinig een woning is en wordt door erkende energiedeskundigen (type A) afgeleverd.

De EPB of Energieprestatie en Binnenklimaat regelgeving is ontstaan als gevolg van het Kyoto-akkoord. Het is een regeling voor bouwers en verbouwers met als doel de uitstoot van broeikasgassen te beperken.

Op de website van het Vlaams Energie Agentschap (VEA) vindt u een uitgebreide uitleg over deze materie.

Is mijn brandverzekering duurder dan bij een klassieke woning?

In tegenstelling tot wat u zou denken, is een brandverzekering voor een houtskeletbouw woning niet duurder dan die voor een klassieke woning. Wij bouwen volgens de regels van de kunst (o.a STS23) waardoor het resultaat een kwalitatieve woning is die een hoge brandweerstand heeft.

Het is zelfs zo dat een houtskeletbouwwoning een hogere brandweerstand heeft dan een woning waarvan de dragende constructie uit staal bestaat.  Hout is weliswaar brandbaar maar heeft een hoge brandweerstand. Staal is niet brandbaar maar heeft een lagere brandweerstand.

Mocht het zo ver komen dat een vergelijkbare HSB en stalen woningen vuur vatten, zal de houtskeletbouwwoning langer stabiel blijven.

Het grootste deel van de houten constructiedelen zijn afgeschermd van vlammen door afwerkingsmaterialen die een hoge brandweerstand bezitten (gipsplaten, betoncappe,...). Hierdoor is het hout ongeveer een half uur onbereikbaar voor het vuur.

Wordt het binnen niet te koud tijdens de winter?

Net zoals het niet te warm wordt tijdens de zomer geldt hier ook dat de lage warmtegeleiding van hout samen met de correcte isolatie er voor zorgt dat het niet te koud wordt in uw houtskeletbouwwoning.

Wat zijn de voordelen voor de architect bij houtskeletbouw?

De architect kan met houtskeletbouw beter ingaan op de wensen van de klant omdat er bijvoorbeeld grotere overspanningen mogelijk zijn of ronde en gebogen vormen makkelijk te realiseren zijn bij houtskeletbouw.Achteraf aanpassingen doorvoeren gaat sneller en eveneens flexibeler bij houtskeletbouw.

Wordt het binnen niet te warm tijdens de zomer?

Hout heeft een lage warmtegeleidingscoëfficiënt wat wilt zeggen dat het de warmte slecht doorlaat. Samen met een correcte isolatie die warmte kan bufferen, bent u er zeker van dat het in de zomer niet te warm wordt.

Wat is het K-peil van een woning?

Het K-peil van een woning is de maat voor warmteverliezen in een gebouw. Een passieve woning haalt K waarden van K10 tot K20. Het wettelijke maximale K-peil van een woning ligt sinds 1 januari 2011 in Vlaanderen vast op K45.

Aangezien houtskeletbouw zich bij uitstek leent voor het bouwen van energiezuinige woningen, zal de K-waarde van houtskeletbouw woningen lager zijn dan deze van woningen opgetrokken volgens de klassieke bouwwijze.

Wat is een koudebrug?

Een koudebrug is een plaats waar de buitentemperatuur makkelijk tot binnen kan doordringen. Door dit warmteverlies treedt er een temperatuurdaling op aan het oppervlak. Hierdoor kunnen er vochtproblemen ontstaan.

Luchtdicht én geventileerd?

Om een goede isolatie te bekomen, moet het gebouw luchtdicht zijn. Aan de andere kant, moet er voldoende lucht af- en toevoer zijn om een goede luchtkwaliteit te garanderen. Om dit te bekomen, wordt het skelet binnenin voorzien van luchtdichte platen. Op de plaatsen waar de verschillende platen elkaar raken, wordt de luchtdichtheid verzekerd door het gebruik van speciale luchtdichte afdichtingstape.

Een houtskeletbouw moet luchtdicht zijn omdat er anders door drukverschillen tussen de binnnenkant en de buitenomgeving warme binnenlucht in de isolatie gezogen wordt. Wanneer deze warme lucht afkoelt ontstaat er condensatievocht in de muren.

De dampopen structuur in combinatie met de cellulose-materialen die gebruikt worden voor de isolatie zorgen respectievelijk dat het vocht doorheen de isolatie kan in de vorm van damp en dat het vocht opgestapeld in het isolatiemateriaal later terug afgegeven kan worden.

Wat is de K-waarde of U-waarde van een houtskeletbouw?

De K-waarde of Psi-waarde, tegenwoordig U-waarde genoemd, geeft aan hoeveel warmte er door een vierkante meter constructie doorgelaten wordt. Dit per seconde en per graad temperatuurverschil. De eenheid is W/(m.m.K). q=U(T1-T2)

Hoe lager de U-waarde, hoe minder warmte er doorgelaten wordt en hoe beter de constructie isoleert. Volgende tabel geeft een vergelijk tussen een normwoning en een houtskeletbouw.

  Normwoning Houtskeletbouw
Buitenwanden 0,38 0,22
Hellende daken 0,23 0,16
Vloeren 0,35 0,16
Ramen 1,84 1,52


De u-waarde is dus afhankelijk van de weerstand die muren, ramen, daken en vloeren bieden tegen warmte/koude. Het wettelijke maximale U-peil van een woning ligt sinds 1 januari 2011 in Vlaanderen vast op K45.
Onze houskeletbouw is zo geïsoleerd dat er een zeer lage K-waarde onstaat voor de gehele constructie.

Wat is een passieve woning?

Een passiefhuis is een woning met een permanent goed binnenklimaat, zonder een traditioneel verwarmings- of koelsysteem, en dat zowel ’s winters als ‘s zomers. Het verbruik voor ruimteverwarming is minder dan 15 kWh/m² bruto per jaar.

Houtskeletbouw leent zich uitermate goed voor het bouwen van passieve woningen. De thermische massa van een houtskeltbouw is veel kleiner dan die van een traditionele woning. Doordat enkel de lucht verwarmd of gekoeld moet worden gaat dit sneller en kost bijgevolg minder energie.

Realisaties

Contacteer ons

Heb je een vraag?

We hebben je bericht goed ontvangen en zullen je zo spoedig mogelijk contacteren!

Contact

Vandereyt Houtskeletbouw
Senator A Jeurissenlaan 1108
3520 Zonhoven

+32 (0)11 82 14 75

Volg ons op Privacy verklaring